Menù teglia di pizza

Menù teglia di pizza

  • .

    MENU TEGLIA PIZZA


    1 Teglia (2 gusti a scelta tra margherita, patate o zucchine 4 supplì 1 bibita da 1,5 Lt  €15


    1 Teglia (2 gusti a scelta tra boscaiola, crostino o salsiccia) 4 supplì 1 bibita a 1,5 Lt  €18